Voor scholen

Leeshelden is een project van de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw voor kinderen van het 2de en 3de leerjaar met leesproblemen.

We komen 10 zondagen samen, van 10 tot 11.30u. In groepjes van maximaal 5 kinderen lezen en spreken we rond het thema van een boek.
De bib kiest de boekjes naargelang het leesniveau van de kinderen. De nadruk ligt vooral op technisch lezen.

De begeleiders zijn jongeren die hiervoor een opleiding gekregen hebben. Naast lezen wordt er tijdens elke sessie ook tijd gemaakt om te knutselen of een spel te spelen.

Een eerste sessie loopt van oktober tot december. In februari start er een 2de sessie.


Enkel zorgleerkrachten kunnen Leeshelden inschrijven. Download het inschrijvingsformulier hier.
Bezorg de ingevulde exemplaren aan de bibliotheek voor 1 oktober 2019.